ג. הולדתה של דת חדשה (מוטיפמות המייצגות תפיסות תאולוגיות)

במרכז התימה " אברהם בכבשן באש " עומד גילוי המונותיאיזם , ועם זאת הגרסאות השונות מציגות שורה של פולחנים פאגניים : פולחן המלך ( מוטיפמות , ( K , B פולחן השמש והירח ( מוטיפמה , ( C פולחן פסילים ( מרטיפמרת , ( G , F ופולחן האש ( מוטיפמה — ( M כל אחד מהפולחנים הללו מייצג סוג שונה של תודעה תאולוגית , ויהד הם התפיסה האלילית בכללותה שאותה מבקש אברהם לשלול באמצעות הבשורה של המונותיאזם . למעשה , בנרטיכה של התימה משוקעות לפחות ארבע תפיסות דתיות שונות . כפי שתוארו בידי אוואנס פריצ ' ארד , ** והן נחשפות בסיפור כהדרגה מן הקוטב הגשמי אל זה המופשט . רטוריקה זו מציגה את המונותאיזם כדת חדשנית , על רקע שלילת העולם הפוליתאיסטי ה " ישך . תפיסות תארלוגירת מתבטאות כקכועת התימה בשש מוטיפמות שונות . נעקוב אחר עיצוביהן כשלוש גרסאות נבחרות כלבד , שהן כבחינת שלוש נקודות צומת בתולדותיה של התימה . ומשקפות תהליך של פירוט ועיבוי של המוטיפמרת המייצגות תפיסות פאגביות , ובמקביל תהליך כרונולוגי על רקע תקופות והשפעות תרבותיות שונות . שלוש הגרסאות הן : בראשית רכה , [ 1 * 1 שהיא המוקדמת ביותר , כ " י אוקספורד 96 א " א אוואנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן