2. מותו של הרן (מוטיפמה U): עימות בין אחים

סצנת מותו של הרן ( מוטיפמה 11 ) מתרחשת לאחר שאברהם יוצא מן הכבשן בלי פגע . גם הרן מוטל אל תוך האש , מסיבות שעוד נדון בהן להלן , ואולם שלא כאברהם , אין הוא ניצל , והוא מוצא את מותו . למעשה , זהו האירוע היחיד בנרטיבה של התימה " אברהם בכבשן האש " המוזכר כמפורש בספר בראשית : " וימת הרן על פני תרח אביו" ( בראשית יא , כח ) , כעוד על פי הכתוב כספר בראשית נולד אברהם ראשון : "תרח הוליד את אכרם את בחור ואת הרן " ( שם , כזאבגרסאות מאוחרות מוצג אברהם דווקא כקטן מבין האחים . כך למשל בגרסת ספר הזכרוכות [* : [ 29 " והרן הבכור הוליד את לוט ואת יסכה היא שרי ואת מלכה ... ותרח היה עושה פסילי צלמי אלילים והרן בנו הגדול היה מוכרן ואברם הקטן לא היה חושש עליהם " . נראה שעורכי הגרסאות הימי ביניימיות חשו צורך לשנות את הנתון לגבי סדר האחים במשפחה ולהציג את אברהם כצעיר מבין שלושת בניו של תרח . משמעותו של שינוי זה מתקשרת אל סוגיית " הבחירה ' / שלפיה . צעיר הבנים נבחר למלא ייעוד על פני הבכור . נושא הבחירה הוא ציר מרכזי כמקרא . באופן עקיב מועדף הבן הצעיר על פני הבכור . בזה נוצר ניגוד למנהגי עולם העתיק , במקרא האיש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן