1. הרס הפסילים (מוטיפמה H): עימות בין אב לבן

פעם אחת כאה אשה אחת נושאת פנכת סלת אחת אמרה לו הא לך הקרב לפניהם קם לקח מקל ושבר את כל הפסילים רשם המקל כיד הגררל מביניהם , בגרסה זר האפיזודה של גילוי האל באמצעות צפייה בשמש ובירח עדיין נעדרת , ואולם תהליך גילוי האלוהות מתואר כדרשה אחרת כבראשית רבה , על " בעל הבירה " , וכה תשובה לשאלה : כיצד גילה אברהם את האל , על פי גרסת כ " י אוקספורד כרדליאכה 23 ]* Or . 135 ] מביא אברהם עד אבסורד את הכאת המנחה לפסל : א ' יל אברהם אם כן הוא אני מקריב קרבן לפניהם וירצוני כמר שרוצץ בני אדם מיד הלך אל אמר ואמר לה עשי לי עוגה אחת של סולת ראקריב אותר לאלהי אבי מיד עשתה לו ערגה אחת של סרלת מה עשה אברהם לקח הערגה וישם אותה לפני הגדול שבצלמים כי תרח אביר היה ערשה הצלמים ואמר אברהם לגדול שבהם קבל ממני זה הקרבן לא לקח ממנר ונתן אברהם הערגה לתוך פיו אמר לו אבל ממנר ולא אכל ולא שתה הלך לפני הקטן שבכרלם והקריב לפניו ולא אכל ולא שתה רכן עשה לכולם מה עשה אברהם נתן בהם אש ושרפם מיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו וגוי . על פי גרסה זר אברהם בוחן , לכאורה , אם פסליו של תרח אכן מסוגלים ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן