ב. מערך היחסים המשפחתי (מוטיפמות U, H)

מערך היחסים בתוך משפחתו של אברהם בא לידי ביטוי בשתי מרטיפמרת ועניינן : שבירת הפסילים כנקודת מפנה ביחסי אברהם ותרח וביחסי אברהם ונמרוד ( מוטיפמה , ( H והבערת הכבשן כנקודת מפנה כיחסי אברהם והרן ( מוטיפמה . { U אלה שתי פעולות סמליות המבטאות עימותים מרכזיים במשפחתו של תרח : האחת — עימות בין אב לבן , והאחרת — עימות כין אחים . בשני העימותים מוצג אברהם כדמות מרכזית , והעימות המילולי שלו מול נמרוד ( מוטיפמות M K ) מצטרף אליהם ויוצר מערך שלם של מאבקים השזורים לאורך העלילה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן