5. שינוי סדרי עולם

ארבעת הסמלים שבררנו לעיל עוסקים כרלם בטרנספורמציה וכמטאמורפוזה : הכוכב שמשנה את צורתו כשמים ; המערה היא הפתח שממנו תפרוץ תודעה חדשה ; השמש והירח משבים את מיקומם במהלך יממה ( הירח גם משתגה בצורתו ); האש שבה נצרף אברהם למייסד אומה חדשה . פן זה שבסמלים מחדד את משמעות המהפך שחולל אברהם בחשיבה האנושית מאמונה פאגנית פוליתאיסטית לאמונה מונותאיסטית : מעבר מהגשמי לרוחני ומהפיזי למטאפיזי . יתרה מזה . ארבעת הסמלים מתקשרים לאידאה של מוות סמלי ולידה מחדש , חיזיון הכוכב עיקרו בבליעתם של ארבעה כוכבים , ואולם עקב כך נוצר כוכב חדש — אחר . המערה היא רחם בטן האדמה , ומן השהייה כה מתאפשרת הולדתה של דת חדשה , השמש והירח מבטאים את המחזוריות בטבע . שבה השמש מתה מוות מטפורי בשקיעתה ושבה ונולדת עם שחה ואילו הירח מת לאטו כמהלך החודש עד למולד , האש היא מקרר לצריפה ולטהרה , המעבר בה גורם לעצמים להשיל את מהותם הישנה וללבוש מהות חדשה . עיקרון זה של מוות ריטואלי ולידה מחדש מתקשר באופן הדוק לטלוס של התימה . המבטא את הולדתה של האמונה המובותאיסטית על רקע שקיעתו של העולם הישן , מפני שאברהם היה צריך " להמית " את נאמנותו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן