4. האש (מוטיפמה R)

סצנת השיא של הסיפור היא הטלת אברהם לאש בידי נמרוד ( מוטיפמה . ( R לאחר שהרטל איום על חייו טרם לידתו ( מרטיפמה , ( C לאחר שררה של עימותים בין אברהם לבץ לקוחות אביר ( מוטיפמה , ( F בינו לבין תרח עצמו ( מרטיפמה 1 ) ובינו לבין נמרוד ( מוטיפמות , ( M , K מחליט נמרוד להטיל את אברהם לכבשן אש בנוכחות קהל רב . ההתרה מתרחשת כאשר אברהם יוצא בלי פגע מן האש בזכות התערבותו של הי ( מוטיפמה <\ T 46 וראו נטייתי של כרדיציבסקי להציג דברים בחידתיותם אצל כגן ( לעיל , הערה ר (; 30 קושלבםקי רי , " התנא והמת הנודר — האמנם אגרה לא יהודית ? " , כקורת ופרשנות 30 ( , ( 1994 עמי . 63 - 41 47 לכד מגרסאות התימה , המייחסות את ההצלה לצדיקותו של אברהם , מצאנו גם עור כמה אזכורים מעניינים לעניין זה . בספרו של קלונימוס בן קלונימוס מאיר , אגרת בעלי חיים , מהדורת יי טופורובסקי וא " מ הברמן , מוסד הרב קוק : ירושלים תש " ט , שער ב . פרק י , עמי סמל האש מופיע בתרבית במשמעויות מגוונות . האש נושאת משמעות של שינוי ותמורה . האש היא יסוד שצורתו משתנה תדיר , והיא בעלת כוח לשנות את תכונותיהם של חומרים . בפילוסופיה היוונית , למשל , מס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן