2. המערה (מוטיפמה D)

נמרוד מבקש להרוג את אברהם היילוד בהיוודע דבר הנבואה באמצעות חיזיון הכוכב בשמים , כדי לסכל את האיום שמאיים אברהם עליו ועל מעמדו . כתגובה מסתירים תרח או אמתלאי ( אם אברהם ) את התינוק במערה מיד לאחר לידתו . הסתרת יילודים במערה כדי להגן עליהם מפני סכנת מוות היא מוטיב ספרותי ידוע , 1 ובדרך כלל מתקשר גם הוא , כמו חיזיון הכוכב , לביוגרפיה של גיבורים מיתיים . '' 2 2 לידת תינוק בסתר מופיעה במיתולוגיה המסופוטמית " ובמיתולוגיה היוונית . ' גם סיפורי המקרא והמדרש על אודות משה במצרים נושאים קווים משותפים לזה של אברהם . פרק הזמן שבו שהה אברהם במערה ( בגפו או עם דמות בשית מלווה או מלאך מגן ) מעוצב באמצעות מספרים טיפולוגיים : שלושה ימים , שלוש שנים וכיוצא כאלה . השהייה במערה מוגבלת לתקופה קצובה , ומסמנת השהיה במתח הדרמתי , אשר מתגבר לאחר היציאה ממנה . את הממד הסמלי של המערה לעניין זה יש לבחון על רקע שלוש פעולות : הכניסה אל המערה . השהייה בה והיציאה ממנה . המערה נתפסת בתודעה התרבותית כמרחב מוגן . היא ממוקמת בעומק האדמה , יש כה חום ולחות , מגתגת מפני 19 ראו ההפניות בהעי 10 שלעיל . ראו גם המוסיפים הבץ לאר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן