1. כוכב בולע ארבעה כוכבים (מוטיפמה C)

בגרסאות רבות של התימה נזכר חיזיון שמיימי נדיר , שממנו למד נמרוד על הולדתו הצפויה של תינוק יוצא דופן , העתיד לאיים עליו ועל מעמדו בשליט יהיר וכל יכול : כוכב הבולע ארבעה כוכבים ( מוטיפמה . ( C זהו הסיכוך הראשון בעלילת הסיפור , אשר תגיע לשיאה בסצנת ההשלכה של אברהם לאש , פתרונו התד משמעי של החיזיון השמיימי מתברר כאיום על המלך ומניע את נמרוד לנסות ולשנות את גזרת הגורל , מכאן ואילך הוא פועל להרוג את אברהם היילוד . בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות חיזיון הופעת כוכב נושא מספר משמעויות , 6 אחת מהן היא זו של נבחרות , הכוכב הגבוה , הבלתי מושג . הזוהר , הבולט בשמי הלילה , מסמן דמות של גבחר ומבשר על לידתו , נבואה טרם הלידה היא שלב בולט בבירגרפיות של גיבורים מיתיים בתרבויות רבות V . KicoeuJ \ Interpretation Theory : . LflD 3 £ U ' and the lusSurp of Meaning , Texas 5 Christian University Press : Texas 9761 , pp . 45 - 70 J . E . Cirlot , A Dictionaryof Symbols * geRoutied : London 1962 , pp . 309 - 310 6 7 וראו הנבואה על הולדת ישו ; הברית החדשה , מתי ב . 11 - 1 שם מבשרים חכמי המזרח להררדוס על הרלרתר ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן