פרק שלישי המוטיפמה כיחידה הרמנויטית

יחירת הניתוח הקטנה ביותר היכולה לשאת משמעות הרמבויטית עצמאית היא המרטיפמה , עשרים רשלרש מרטיפמרת , אשר התגבשו יחד לכדי כרטיבה אחת במהלך אלף וחמש מארת שנות קיומה של התימה ככתב , בוגרת יתד את הקבועה של התימה ? ' אברהם בכבשן האש ' / כל אחת מן המוטיפמרת שכהן נדון כאן מורכבת מחומרים בעלי מטען סמלי . הסמל נגיעה לו בתחומים שונים והוא נדון בהרחבה בפילוסופיה , בחקר הספרות , בחקר התרבות , באמנות הפלסטית , בחקר השיח ועוד . ' לפי קאסירר , אדם מכנה את המציאות באמצעות סמלים , והשפה האנושית היא שפת סמלים מובהקת . לאבגר , אשר פיתחה את רעיונותיו של קאסירר , מתייחסת לסמל כאל אמצעי מרכזי להבעת רגשות ביצירות אמנות , וההבחנה כין סמל תרבותי — המתבסס על מעין מוסכמה חברתית ומהווה סוג של תקשורת כתרך קבוצה — לבין סמל אמנותי . שהוא ייחודי וחד פעמי ומהווה תכלית לעצמו , גישה אחרה מצאנו אצל גאדאמר , אשר הדגיש את הפרדוקסליות במהותו של הסמל . לפיו הסמל מבטא מצד אחד מהות שלא נוכחת בטקסט . ומצד 4 אחר , לולא נוכחותה של אותה המהות לא ניתן לייצגה . ריקר התייחס גם הוא אל האספקט הלא מילולי הטמון בסמל , והוא מדגיש את המתח הנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן