ג. משמעות והקשר: מן הגרסה היחידה ועד לסדרה התימטית

אף שכל הגרסאות מספרות על השלכת אברהם לכבשן האש . הן נבדלות , ולעתים במידה רבה , בתיאור הרקע למעשה דרמתי זה , למניעיו ולהשלכותיו . כמה מן הגרסאות מרחיבות בנסיכות לידתו של אברהם . אחדות מרהיבות בקורותיו בבית תרח ואחרות מפרטות בעיקר את העימות בינו לבין נמרוד , התימה לובשת צורה ופושטת צורה חליפות אף שהיא שומרת בעקיבות על דהותה . הדינמיקה של חומרי הסיפור במעברם בין טקסטים ובין יוצרים במרחב ובזמן מאירה הלכי רוח כלליים , מיליה תרבותי , חברתי ואידאולוגי , לא פחות משהיא מאירה את העדפותיו ואת כישרונותיו של היוצר עצמו . דיון בגרסאות סיפור משקף את המוביליות שלו ועוקב אחר אופני קליטתם של חומרי התימה כקהילות שרבות על רקע בסיכות סרציר היסטוריות משתנות ואחר אוסבי שימורו של ציר קבוע הנענה לערכים ולדפוסי חשיבה משותפים הנתפסים כאושיות התרבות היהודית . יש לתת את הדעת גם על סוגיית הקשרי השילוב של הגרסאות , שיבוצן של הרבה מן הגרסאות בקבצים מדרשיים , פרשביים או סיפוריים ובקורפוסים של הספרות העברית החדשה מעורר את הסוגיה של הקשר עריכה , הזיקה ההדדית בץ הגרסה 62 נמנה אותן כאן על פי סדר הוצאתן לאור : גי באדער . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן