ב. מן החומר ועד לאידאה

באמצעות צאצאיו , ובמובן זה היא משמשת כפרה פיגררציה לסיטואציות דרמות 211 של קידוש הי כימי הביניים . גרסאות [* 25 ]* [ 24 ] הכתובות כחיבור דרשות ופירושי רבכו יוגה גירוכדי לחמישה רוומשי תורה מובאות בהקשר של פרשת לך לך ובדיקה לפסוקים מספר משלי , גירונדי ( 180 ו - , ( 1263 איש קבלה , שכתב בעיקר ספרי מוסר , היה דודנו של הרמבץ וממתבבדיה החריפים ביותר של תפיסתו האריסטוטלית של הרמב " ם . * גרסה [* 24 ] באה בהקשר של הפסוק " טוב עין הוא יבורך " ( משלי ככ , ט ) כשהדגש בגרסה גילוי האל . אשר נעשה , כידוע , באמצעות התבוננות בטבע . את הגרסה השנייה [* 25 ] מקשר בירובדי לפסוק : " גומל נפשו איש חסד " ( משלי יא , יז ) כשהדגש כאן הוא על האופן בו במל אברהם את נפשו כשעמד בניסיון הראשון מול עובדי האלילים . גרסת פרקי ר ' אליעזר [* , [ 26 המועתקת בכ ' יי פרמה בבו 3 ( דה רוסי , ( 1240 הובאה לדפוס על ידי מאיר איש שלום על פל כתב יד אשכנזי משנת 2 י . 1270 הסיפור כנוי כסיפור מסגרת . וכפרולוג מתקיימת שיחה כין הי למלאכי השרת המלינים על שה' מחבב את ישראל יותר משהוא מחכבם , ובמיוחד עולה שאלה זו לפני ראש השבה . כתשובה מס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן