א. סיפורים מבשרי התימה

שני סיפורים , אשר לא גכללו בסדרה התימטית , הגם שהם עוסקים בתיאור קורותיו של אברהם באךר כשדים , ' " דתו כאן . הסיפור האחד נמצא בספר החיצוני ספר הטבלים מן המאה הראשונה לפני הספירה והאחר נכלל בחיבור קדמוניות המקרא המיוחס לפילון האלכסנדרוני שחי כמאה הראשונה לספירה \ שניהם חשובים לענייננו מן הטעמים האלה : א . היותם קודמים לגרסת בראשית רבה אשר קבענו כגרסה הראשונה של התימה " אברהם בכבשן האש " . ב . הם מכילים חומרי טקסט אשר יתגבשו בגרסאות מאוחרות יותר כמידת הרחבה זו או אחרת , ער שניתן לזהותם כמוטיפמוה . ג . דפוס העומק שלהם רומה מאוד לזה של הקבועה של התימה " אברהם בכבשן האש " מבחינת דרכי עיצוב הדמויות , בניית העימות , אופן ההתרה , והמסר התאולוגי . הסיפור המופיע כספר היובלים , אשר נכתב ככל הנראה במאה הראשונה לפני הספירה , ארוך מאוד ושופע תיאורים ופעולות , ומתאר חברה חקלאית על בעיותיה : המצאה המחרשה , צפייה בשמים כדי לנבא את בוא הגשם , מלחמה במזיקים רבפגעי ו לעניין זה ראו מאמרו המקיף של ניקלסברג והרשימה הביבליוגרפית בסופי : . G , . E Nickel sburg . " Abraham the Convert : A Jewish Trailiiiuii an...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן