2. הקבועה ככלי לקביעת גבולות התימה

הגרסאות המוקרמות שיש בידינו שונות מאוד זר מזר , רכן גם אחדות מן הגרסאות המודרניות , כאן דרושה החלטה אילו הם הסיפררים שיוגדרו בגרסאות של התימה ואילו ייוותרו מתרץ לסדרה כ " תימות שכנות " . למשל , שתי גרסאות הלניסטיות מן המאה הראשונה עוסקות בקורותיו של אברהם באור כשדים . בחינתן העלתה שינויים מפליגים בפונקציות של הסיפור רברורמריו . בדרמה להן , סיפורים אחרים . מרן סיפורם של חנניה , מישאל ועזריה בכבשן האש ( דניאל ג והסיפורים שבעקבותיו ) לא נכללו בסדרה התימטית , גם כאן נדרשו הכרעות מתודיות לגבי גבולות הסדרה התימטית תיקותיה לתימות שכנות . מקומה של התימה '' אברהם ככבשן האש ' בהודעה התרבותית היהודית רחב הרבה יותר ממה שיוצג להלן כרשימת הגרסאות הנחקרות , שכן בספרות חז " ל ובפיוט קיימים אזכורים של התימה , כשל דקותיה הברורות של התימה למקרא ומכוח אופיר האינטרטקסטראלי של המדרש ושל הפירט הארץ ישראלי הקדום , מרובים בו אזכורים שלא התפתחו לכלל סיפור , המלמדים על רישרם התימה בתודעה התרבותית , עם זאת , מכיוון שמחקרים תימטולתיים מתרכזים בגרסארת סיפור בלבד . רלא בדרשות שאינן סיפוריות , נדרשו הכרעה מתרדית ותכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן