א. רשימת הגרסאות

רשימת הגרסאות שתובא להלן ערוכה על פי סרר כרונולוגי של זמן חיבורן , עריכתן ? כקובץ או העתקתן ככתבי יד — הכול לפי הנתונים הקיימים . וללא הבחנה כין סרגה ספרותית # 7 שפה . כל גרסה מסומנת בכוכבית וכמספר סידורי נהו ] בסוגריים מרובעים , ומכאן והלאה זה יהיה סימנה לכל אורך החיבור , על פי המקובל במתודה , כותר הספר או הקובץ מקדים את שמו של המחבר , אם הוא ידוע , לפי שדרכם של טקסטים עתיקים שהם אנונימיים לעתים קרובות , בצמוד לכל גרסה צוינו בסוגריים הזמן והמקום שבו נכתבה או נדפסה , אם הם ידועים , הערות נוספות הנוגעות לעריכת רשימה הגרסאות הן : ( א ) על פי המתודה התימטולוגית , לכל הופעה ספרותית של התימה השיבות תרבותית , גם אם היא כונסה מספר פעמים באסופות סיפור ובילקוטים . אי לכך , תופיע ברשימה שלהלן גרסה אחת בחיבורים שונים , מאחר שנקודת המוצא היא התופעה הספרותית והתרבותית 3 שהחיבור מייצג . ( ב ) לעתים נמצאות כמה גרסאות של התימה כתוך אותו החיבור . 4 במקרים אלה תוזכר כל גרסה כתופעה מובחנת . ( ג ) נוכחות מספר גרסאות הנתונות כתרך מדרש עשרת הדברות . מכיררן שאץ בידינר ניסח אחיד מוסמך של החיבור , וריברי נרסחי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן