פרק ראשון הסדרה התימטית כבסיס למחקר מונוגרפי

התימה " אברהם בכבשן האש " עוסקת בנושאים מרכזיים בהוויה ובחשיבה היהודית : המאבק בין המוכרתאיזם לפולחן האלילים , הנכונות למות על קידוש השם . העמידה כניסיון ושאלת ההשגחה . באופן נרחב יותר עוסקת התימה ביחסים בתוך המשפחה . בחוויה הדתית של גילוי האלוהות . בתוויה האקסיסטנציאליסטית של המרד רבחניכה אישית ולאומית . אברהם הוא המתותאיסט הראשון . המיסיונר הראשון , המהגר הראשון , הערלה הראשון וגם המרטיר הראשון ( או אולי " פסיבדר מרטיר " משום שהוא זכה להצלה פלאית אשר מסיימת למעשה את הסיפור בסוף טוב ) . ריבוי הפנים של הסיפור וגיוון המשמעויות העולות מתוכו מסבירים את מרכזיותו בתרבות היהודית . סיפור המעשה , על פי הגרסה המכונה '' תולדות אברהם אבינו '' ן * 165 ליוסף שבתי פרחי , ' מתרחש באור כשדים כימי שלטונו של המלך נמרוד . בחיזיון שמיימי גילה במרוד שעתיד להיוולד לתרח כן , הוא אברהם . שיהרוג את כל מלכי הארץ ויירש את ארצם , הוא וזרעו עד עולם . נמרוד מעוניין במותר של התינוק . ומציע לתרח כסף תמורתו , ואולם תרח הערים על נמרוד ומסר לו את תינוקה של שפחתו — ואותר רוצח נמרוד . תרח מסתיר את אברהם במערה עם מינקתג לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן