ב. התימה וניתוחה בכלי המתודה התימטולוגית

כל אחד מן המחקרים שנסקרו לעיל מוסיף ידע חדש וחשוב לחקר הסיפור , ואולם כל אחד מהם בוחר גרסה » חת או שתיים של הסיפור . ראותה הוא בודק , מנתח או משווה , לעומתם . מחקרנו יוצא מתוך הנחה בסיסית שבחינת הפנומן התרבותי המבתה באן " אברהם בכבשן האש " תיעשה קודם כול מתוך הכרת מרב גרסאות הסיפור הניתנות לאיתור , רהצבתן לראשונה יחד . לשם כך בבחרה המתודה התימטרלרגית , וכליה ישמשו לכתיבת מונוגרפיה זו . המתודה התימטולוגית חוקרת סיפורים כתופעה ספרותית היסטורית כראש ובראשונה . בספרות עם ישראל קיימת תופעה של ריבוי גרסאות , המבוססות על נוסחה סיפורית אחת . כל סדרה כזאת . המורכבת לעתים מעשרות גרסאות , נתפסה במחקר התימטולוגי כיתירה ספרותית יציבה ומוגדרת , בעלת בסיס גנאולרגי ורצף J 4 ראר סיכום הדברים אצל נ ' ברוש , סיפורי התנ " ך כציור המוסלמי , מוזיאון ישראל : ירושלים תשנ " א . עמ ' . 28 - 26 רק גם a ' npnan ההשוואתיים של שפייר ושוציננרל , H , peyerS F ) 1 f bibirxrhen Evziihlungen im Q // run . G Olms : Hildcnsheirn 197 1 , pp . 1 20 - ] Kft ; H SchiiI 71 ngcr , Urspnttig undE / irwa khmg der Arahhchen Abraha...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן