א. הסיפור וחוקריו

חיבור 7 ה הוא מונוגרפיה המתארת את התפתחותה של התימה " אברהם בכבשן האש ' בספרות עם ישראל באמצעות מבחר בן תשעים ושלוש גרסאות סיפור . תרומתו לשדה המחקר של ספרות עם ישראל היא בבדיקה גנאולוגית , שיטתית וראשונה , של הסיפור המכר בהיקרויותיו המרובות במהלך הדורות מפרספקטיבה תימטולרגית . עלילת התימה עוסקת בשני אירועים מעצבים בחייו של אכרהם אבינו : גילוי האלוהות מתוך התכוננות במחורר השמש והירח והשלכתו לכבשן האש בעקבות ניפוץ פסיליו של תרח אביר ושל נמרוד , המלך האל . שני אירועים אלה אינם נזכרים בספר בראשית , שבו כבר מוצג אברהם בדמותו המגובשת . ונמצא שהתימה מעצבת את הביוגרפיה הפרטית שבמקרא ככיוגרפיה קולקטיבית של גיבור תרכות . כמי שגילה את המרנותאיזם ונבחר לאבי האומה ולאב המון גויים . " אברהם ככבשן האש " היא אפוא תימה מכוננת , ותפקיד מרכזי לה בתודעה הקולקטיבית היהודית . סיפור " אברהם ככבשן האש " נבדק עד כה במגמות שונרת . מחקרים אחדים ניתחו אחת מגרסאות הסיפור תוך שימוש במתודות שונות : אלימלך מנתח את אחת הגרסאות של התימה , שייחודה בעיצובה הרומאי בספניולית ובשילובה בהגדה של פסח . ' טורנר מנתחת את גרסת ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן