בפתח הספר

התחקות אחר סיפרת של אברהם אבינו היא סרג של מסע כדמן , מרתק מאין כמוהו , אל תוך כבכי הספרות העברית , מסע שנחצים בו גבולות של זמן ומרחב ונפגשים בר בצומת של תרבויות . מחקר דיאכרוני וסיבכרוני כמוצג בספר הזה מזמן לקורא כן האלף השלישי תחושה שהוא חלק משלשלת תרבותית רציפה של פעילות ספרותית ותודעה אסתטית . היותנו מסוגלים לקרוא ולהבין כתב יד עברי מן המאה השלרש עשרה , למשל מקנה תחושת שיתוף הנוסכת לא רק גאווה במורשת עתיקת היומין של התרבות " היהודית , אלא גם תחושה קרבה לאנשים ולקהילות אשר היו מעוניינים בשימורו , בחידושו או ביצירתו מחדש של הסיפור העברי . ראשיתו של ספר זה בעבודת דוקטורט שנכתבה בהדרכתה של ד " ר דלה קושלבסקי . הוקרתי ותודתי שלוחות לה על התמיכה והליווי המופתיים שהעניקה לי כמהלך המחקר רעל שערת ארוכות של חשיבה משותפת . תודה מקרב לב לפרופי אבידב ליפסקר על עצותיו הטובות , על תמיכתו ועידודו , תודה לפרופי יואב אלשטיין , הוגה המפעל התימטולוגי , על הצוהר שפתח בפניי אל מתודה , שהיא גם אופן של התבוננות על פנומנים תרבותיים , ושתרם מניסיונו ומידיעותיו למחקרי ולספרי , כן שליחה תודה לפרופ ' אפרים חזן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן