אברהם בכבשן האש מרד בעולם פגאני

ד " ר ורד טוהר מלמדת כמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר - אילן , חוקרת ספרוה יהודית . חברת מערכת של האנציקלופדיה של הסיפור היהודי וחוקרת כפרויקט התימטרלוגיה של הסיפור היהודי באוניברסיטת ב ר - אי לן . ורד טוהר אברהם בכבש ! האש מרד בעולם פגאני תימה סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל בער > בת אבידב ליפסקר אברהם בכבשן האש מרד בעולם פגאני ורד טוהר  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן