מפתחות

א . שמות אישים אבוהב , ר׳ יצחק 159 ( ה 37 ) אבוש מרגליות משה ( הרב מזאבנא ) 92 13 ( ה 133 133 132 131 ( 45 ( ה 136 134 ( 7 265 210 168 - 140 אבן חסדאי , שמואל 142 אבן סהולא , יצחק בן שלמה 142 אברהם תאומים ( חסד לאברהם ) 122 122 ( ה 123 ( 30 ( ה 265 174 ( 30 אברמסון , גלנדה 148 ( ה 268 267 ( 16 אובידיוס , פובליוס נזו 224 ( ה 31 ) אודה , יושיקה 20 אוכמני , עזריאל 129 ( ה 1 ) אופק , עדינה 203 ( ה 204 204 ( 2 ( ה 255 ( 2 268 אורבך , אפרים אלימלך 26 ( ה 27 ( 7 ( ה 8 ) 39 ( ה 56 56 ( 26 ( ה 228 ( 17 ( ה 40 ) 254 אנ - סקי ( שלמה זיינביל רפופורט ) 51 51 ( ה 12 ) אזולאי , ר׳ חיים דוד 123 ( ה 29 ) אז״ר ( אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ) 233 ( ה 1 ) אטינגר , שמואל 100 ( ה 119 ( 3 ( ה 224 ( 28 איגרא , ר׳ משולם בן שמשון 48 ( ה 212 ( 11 אייבשיץ ( פרגר ) , יונתן 114 114 96 ( ה 20 ) 115 115 ( ה 116 ( 22 , 21 איידלברג , שלמה 69 69 ( ה 254 ( 13 אייזנשטדט , שמואל נח 137 ( ה 254 ( 10 איסרלש , ר׳ משה ( הרמ״א ) -91 86 אלחריזי , יהודה 142 אלכסנדר הגדול -225 221 אלפסי , ר׳ יצחק בן יעקב 24 ( ה 3 ) אכילס 14 אלבוים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן