מדרשים, דרשות, פירושים לתורה, פיוטים, חיבורים הלכתיים, כרוניקות, מנהגים וספרי זיכרונות הנזכרים בחיבור (בסדר חיבורם)

מדרש רבה , כרך א ( בראשית ) וילנה : דפוס יוסף ראובן ראם , תרט״ו . אפרים א׳ אורבך ( מהדיר ) , ספר פתרון תורה – ילקוט מדרשים ופירושים , מהדורת אפרים א׳ אורבך , ירושלים : מאגנס , תש״ח . משה הדרשן בראשית רבתי ( מהד׳ ח׳ אלבק ) , ירושלים : מקיצי נרדמים , מוסד הרב קוק , . 1940 א " מ הברמן ( מלבה״ד ) , ' אלדד הדני ' , בתוך : כתבי ר׳ אברהם עפשטיין , כרך א , ירושלים : מוסד הרב קוק , תש״י . ישראל יוסף קייזיס ( מהדיר ) , ספר תולדות אלכסנדרוס המקדוני לעמנואל בן יעקב בונפיש , קיימברידג׳ : האקדמיה האמריקאית לימי הביניים , תשכ״ב . בנימין קלאר ( מהדיר ) , מגילת אחימעץ – והיא מגילת יוחסין לרבי אחימעץ בירבי פלטיאל , ירושלים : תרשיש ומוסד הרב קוק , תש״ד . עלי יסיף ( מהדיר ) , ספר הזכרונות הוא דברי הימים לירחמיאל , תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , תשס״א . עלי יסיף ( מהדיר ) , כ " י ירושלים ( בריל ) . מאה סיפורים חסר אחד : אגדות כתב יד ירושלים בפולקלור היהודי של ימי הביניים , תל אביב : אוניברסיטת תל אביב , . 2014 מרדכי בן הלל הכהן המרדכי [ המהדורה הנזכרת אצל עגנון ] , עם ציוני מקום לש״ס והגהות הרמ״א , קראקא :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן