ביבליוגרפיות של כתבי עגנון והכותבים עליו

ארנון , יוחנן ביבליוגרפיה של שמואל יוסף עגנון ויצירתו , תל אביב : עתיקות , תשל״א . דוד , יונה ספרים ומאמרים על ש״י עגנון ויצירתו : ביבליוגראפיה , ירושלים : תמיר , . 1972 ירון , חיים יהודה ׳שמואל יוסף עגנון , ביבליוגרפיה [ תש״ל - תשנ״ח ] ׳ , בתוך : אמונה ירון , רפי וייזר , דן לאור וראובן מירקין ( עורכים ) , קובץ עגנון , ב , ירושלים : מאגנס , תש״ס , עמ׳ . 372 - 349 , Martin , Werner Samuel Josef Agnon : Eine Bibliographie seiner Werke Hildesheim & New York : Georg Olms Verlag , 1980 .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן