כתבי עגנון

כתבי עגנון הפניה למהדורות הנזכרות בחיבור שמואל יוסף עגנון ' אגדות מני קדם – פולין ' , התקופה , ה ( תר״ף ) , שטיבל , עמ׳ . 24 - 23 — , מחמת המציק , ברלין : יודישער פערלאג , תרפ״א . S . Y . Agnon und Das Buch von den polnischen Juden , Berlin : Judischer Ahron Eliasberg Verlag 1916 . , — בסוד ישרים , ברלין : יודישער פערלאג , . 1921 — , הכנסת כלה , ברלין : שוקן , תרצ״א . — , בלבב ימים – סיפור אגדה של שמואל יוסף עגנון , ברלין : שוקן , תרצ״ה . — , ספריהם של צדיקים – מאה סיפורים ואחד , ירושלים ותל אביב : שוקן , תשכ״א . — , כל סיפוריו , כרך ראשון : הכנסת כלה , ירושלים ותל אביב : תשכ״ז . — , כל סיפוריו , כרך שני : אלו ואלו , ירושלים ותל אביב : שוקן , תשכ״ז . — , כל סיפוריו , כרך שלישי : על כפות המנעול , ירושלים ותל אביב : שוקן , תשכ״ז . — , כל סיפוריו , כרך חמישי : תמול שלשום , ירושלים ותל אביב : שוקן , תשכ " ז . — , כל סיפוריו , כרך ששי : סמוך ונראה , ירושלים ותל אביב : שוקן , תשכ״ז . — , כל סיפוריו , כרך שמיני : האש והעצים , ירושלים ותל אביב : שוקן , תשכ״ז . — , מעצמי אל עצמי , ירושלים ותל א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן