ציפור של אש וציפור של מים: ש״י עגנון ('ציפורי') ואורי צבי גרינברג ('כד הוינא טליא')