מחשבה שמינית: על אידיליה יהודית ועדן טקסטואלי בספרות העברית במזרח אירופה