סיפורו של עגנון ׳צרת הבת׳, המצפה (כ״ח בחשוון תרס״ז), עמ׳ 2