'הנעלם' ו'תהפוכות הזמן'

עמדתי לי ונסתכלתי אחורי עורפו של עולם , ומרוב דברים שאירעו כבר מסלק אני עיני ממה שמתרחש והולך ... עד הנה , ' עידו ועינם ' , עמ ' שצ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן