הגועל מהממשי והייאוש מהייצוגי 'מזל דגים' ומהדורת יוסל ברגנר