ד. במשפט עברי – פנקסי ׳ועד ארבע ארצות׳ ומשפטו של פרידריך הגדול

לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו , ולא שיח , ולא מערה , ולא אמת המים ( בבא בתרא , דף יז , א ) ׳מה ראה הרב שברח׳ הוא שיאו של הסיפור על חיי ר ' מרדכי . הסיפור מובא אף הוא מפי המספר הראשי של נובלה זו , הרב מזאבנא , ולצד חלקו השני , ׳מים במים׳ , הוא שיאו של הסיפור ׳המבקשים להם רב או ברוח המושל׳ . שני הסיפורים קודמים בזמן לימי נערותו של ר ' מרדכי , ונסיגה זו בעלילה באה לבאר כיצד אירע שרבו של ר' מרדכי ( בן דמותו של ר׳ שלום מעליש ) נקלע אל כפר צדדי , אל מקום נידח שבו נולד ר׳ מרדכי ובילה בו בלא לימוד תורה . הסוגיה העלילתית מיושבת בקלות יחסית , כמין דאוס אקס מכינה , בכך שהרב מזאבנא מספר כי אביו של ר ' מרדכי , ישראל נתן , מצא את הרב הזקן בשדה בשעה שחיפש שם את פרתו . ׳מציאה׳ פלאית זו היא מגופה של החטיבה האגדית על ר׳ מרדכי , והיא קושרת את אישיותו ההתגלותית בפרטים רבים הנטולים לפי אופיים מאותו סוג של הגיוגרפיה ששייך אליה למשל לקראקא ביום ג׳ כ״ח חשון ת״ד , ובר״ח אדר ראשון ת״ד נתקבל גם לאב״ד בקראקא והגליל והגאון בעל מגיני שלמה היה שם ריש מתיבתא . והגאון בעל מג״ש היה עתיר נכסין ולא קיבל פרס מהעדה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן