קטע מפתיחת המחבר ובו אזכור שם חמיו של המחבר, הישיש ר׳ שלום מעליש