ר׳ ברכיה בירך שפירא, זרע ברך, קרקוב: דפוס מנחם נחום מייזלש, ת״ו [37.[1646