ג. הייחוס הנסתר של המלמד האוטופי – מיהו הרב שברח?

הגיעה העת לגלות מי הוא זה שאהוב כל כך לשמים שזיכוהו להסתיר מעשיו מבני אדם ( הרב מזאבנא על ר' מרדכי , עמ׳ . ( 331 הסוכן הפעיל של עגנון בתוך הטקסט ׳המבקשים להם רב׳ מציב שתי חידות בלתי פתורות . האחת : מיהו הרב המיועד , ר ' מרדכי , השוכן בבוטשאטש ומיועד להנהיג את הקהילה ? וחידה גדולה ממנה : מיהו הרב המופלא ( הרב שברח ) שבידו הופקדה חניכתה של הדמות החשובה הזו ? הדמות הנעלמת הזו , שהוא מכנה ׳הרב שברח׳ , היא השיקוף הקדמון לדמות המאוחרת של ר׳ מרדכי , ומשום מופתיותה היא כמונחת בקרקעית העמוקה ביותר של המרחב הסיפורי לא רק של יצירה זו , אלא של הספר עיר ומלואה בכללו . ׳הרב שברח׳ נעשה כידוע למורו של ר ' מרדכי בימי נעוריו בכפר . התלמיד פגש ברבו בעת שזה היה משוטט בשדה כשנמלט מדוכס שביקש את נפשו . רב פלאי שעגנון אינו מפרש בשמו לכל אורכו של הסיפור , והוא שלימד את ר' מרדכי ללמוד את התורה כולה על ידי לימוד החומש , פירוש רש״י וההפטרות . עגנון מנמק תחילה את הפרקטיקה הזו בכך שהיה נרדף ולא היו מצויים ספרים לצדו והיה זוכר את ספרות ההלכה כולה כשהיה דורש בפסוקי החומש ׳ועל כל פסוק שבתורה אומר לו כמה דינים מסתעפים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן