ב. בחיריה הנסתרים של התורה שבעל־פה

משנחתמו כתבי הקודש אמרו חכמים , כל המכניס בתוך ביתו יותר מעשרים וארבעה ספרים מהומה הוא מכניס בתוך ביתו ( עגנון , בקבלת פרס ניומן , תמוז , תשכ״ג ) . הסיפור הראשון שמביא הרב מזאבנא , שהוא חניכתו של ר׳ מרדכי , מבקש לצייר צורה של ׳ראשית קמאית׳ שמבטיחה רבנות בדמות אקסמפלרית שחניכתה , גידולה , מעשיה ותכונותיה מייצגות מופת לרבנות שבכל עת . אלא שהמופת הזה שאמור להיות פומבי , שהרי בלא כך לא יהיה ׳מופתי׳ , מכוסה בסודיות שהעטה על עצמו כפי שנוהג ר ' מרדכי , והרב מזאבנא , שהתחייב לו לשומרה , והוא עומד לערטל אותה עתה במהלך מפותל העומד בניגוד לנטייתו הטבעית ( עמ׳ . ( 314 ׳המופתי הוא הסודי׳ – זה הפרדוקס הראשון המונח בלב הדיאלקטיקה ההיסטורית של קבלת הסמכות באמצעות סירוב לה . הרב מזאבנא פותח בלית בררה במה שגלוי , כדי להגיע אל המכוסה . הוא מתאר את פגישתו הראשונה עם ר ' מרדכי , שהיה בעל עגלה שהסיע אותו לטקס ברית מילה בכפר הסמוך לעירו . הוא עצמו עדיין לא ידע שבעל העגלה הוא ר ' מרדכי , ובאותו אירוע נשא דרשה מפולפלת להפליא , שבה נכח אורח מוזר חבוש כובע משונה : ראיתי לאדם אחד גבוה וצנום , שנותיו בין שנות כח ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן