שלמה בן וירגה, שבט יהודה, אמסטרדם ,1656 שער ודף אחרון