ש"י עגנון, סיפור מחמת המציק, ברלין: יודישער פערלאג, 1921