א. ׳מחמת המציק׳ – נוסח או יצירה לעצמה?

סיפורו של עגנון ׳מחמת המציק׳ הוא מהמוקדמים שנדפסו בתקופת ישיבתו בגרמניה ( . ( 1924 - 1914 לסיפור זה שלוש גרסאות נדפסות : הראשונה משנת תרע״ז בירחון העגן שבעריכת יעקב כהן , השנייה כספרון קטן מידות ואנין טעם בהוצאת , Judischer Verlag שבה שימש עגנון עורך , והשלישית כפרק בתוך הכנסת כלה . 1 ראו על תולדות היצירה דן לאור , חיי עגנון , עמ׳ ; 112 - 111 יעקב כהן ( עורך ) , העגן , ב , ורשה ( תרע״ז ) , עמ׳ ; 92 - 68 ספור מחמת המציק , , Judischer Verlag ברלין , ; 1921 הכנסת כלה , ברלין : שוקן , תרצ״א , עמ ' קסג - קצה . תופעה מעניינת כשלעצמה היא ההיעדרות המוחלטת של מהדורה זו מביקורת עגנון והיא אינה נזכרת כלל אף בסקירה המדוקדקת בפרק המוקדש לספרי עגנון שנדפסו ב׳יודישער פרלאג׳ : יהודית הלוי צוויק , ראשיתה של ביקורת עגנון ( תרס״ט - תרצ״ב ) , חיפה : אוניברסיטת חיפה , עמ׳ . 96 - 80 רישום של מהדורה זו חסר גם בפרק ׳תקופת גרמניה 1924 - 1912 ׳ אצל אבינעם ברשאי , הרומנים של ש״י עגנון , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה , תשמ״ח , עמ׳ . 45 בגלויה שכתב עגנון לזלמן שוקן ( מאי 1916 ) דיווח על הכנת הנוסח השני אף שהיה בידי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן