מחשבה רביעית: זמן סוף ועד ארבע ארצות – קץ תור הפלאות היהודי