ר׳ משה איסרליש, תורת העולה, פראג: דפוס מרדכי בן שלום כ״ץ, ש״ל (1570)