ד. גבריאל החזן: השושלת הלא־קהילתית של האיש לבוש הבדים

הסיפור ׳האיש לבוש הבדים׳ העומד במרכזה של חטיבת הסיפורים והפרגמנטים המוקדשים לחזנים וגבאים נראה לפי היקפו ולפי תכניו כצירו המרכזי של הספר הראשון של עיר ומלואה : ׳סיפורה של עיר׳ . אף שלא היה מצוי בתיק הארכיוני של סיפורי הקובץ והוא הוכנס אליו בידי אמונה בתו , נראים בדיעבד סיפורי הספר הראשון כולם כעין ׳התכוננות׳ נפשית ספרותית לכתיבתה של יצירת מופת זו . הסיפור נפתח ברגע הזימון של האושפיז המופלא לעיירה : בכל שנה ושנה סמוך לימי הסליחות רגיל היה לבוא לעירנו מוכר בדים אחד . מחמת שהיה עיסוקו בבדים והיה לבוש בדים היו קוראים לו האיש לבוש הבדים ובלשון המורגלת בגלילות שלנו קראו לו דאש ליינין יידיל , עד שנשתקע שמו גבריאל מחמת כינויו ( עמ׳ . ( 85 37 וכך כותבת אמונה ירון המהדירה והמביאה לדפוס : ׳הסיפור " האיש לבוש הבדים " שנדפס ב " הארץ" תשכ״ו בשני המשכים וללא סיום היה בתחילתו פרק אחד מתוך " החזנים " ואבי הרחיבו לסיפור העומד בפני עצמו . המשכו של " האיש לבוש הבדים " ניתן כאן מתוך כתב היד . חלקו עבר עיבוד על ידי אבי וחלקו נמצא בצורת קטעים׳ ( עיר ומלואה , שם , עמ׳ . ( 718 זוהי אפוא יצירה שעגנון ביקש לעבד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן