מחשבה שלישית: מחשבת הקהילה בעיר ומלואה, ספר ראשון: ׳סיפורה של עיר׳ ו'האיש לבוש הבדים'