שער פנקס ׳אהבת רעים׳, חייטים , ברדיצ׳ב תרל״ט (1899)