במחשבה שנייה: בית מדרש חם או בית מדרש קר – פולקלור וחכמה ניצחת ב׳שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו׳