טרנסגרסיה ומגיה רדומה ב'שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו'