מחשבות על עגנון

אבידב ליפסקר מחשבות על עגנון אבידב ליפסקר מחשבות על עגנון הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן המחקר לשם כתיבת הפרק הראשון נעשה בתמיכת הקרן הלאומית למדע , ישראל מענק 1088 / 14  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן