ביבליוגרפיה

ד " צ – דפוס צילום חמ " ד – חסר מקום דפוס מתכ " י – מכון תצלומי כתב יד נ " מ – נדפס מחדש CRINT Compendia Rerum Iudaicarum ad Nuvum Testamentum IEJ Israel Exploration Journal JME Jewish Medical Ethics JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient JQR The Jewish Quarterly Review LCL The Leob Classical Library , London & Cambridge . MIE Memoires Presentes a L ’ Institut d ’ Egypte . אבו רביעה ע ' אבו רביעה , רפואה בדווית מסורתית , משרד הביטחון , תל אביב תש " ס . אבודרהם ר ' דוד אבודרהם , אבודרהם השלם , ורשא תרל " ה , נ " מ ירושלים תשכ " ג . אבות דרבי נתן אבות דרבי נתן , מהדורת שכטר , ניו יורק תשכ " ז . אביטבול , תג ' אר אל סולטן מ ' אביטבול , תג ' אר אל סולטן – עילית כלכלית יהודית במרוקו , ירושלים תשנ " ד . אביעה חידות א ' חמוי , אביעה חידות , ירושלים תשס " ו . אביצור , חיי ש ' אביצור , חיי יום יום בארץ ישראל במאה הי " ט , הוצאת עם הספר , תל אביב תשל " ג . אבישור י ' אבישור , שבחי הרמב " ם : סיפורים עממיים בערבית יהודית מהמזרח ומצפון אפריקה , ירושלים תשנ " ח . אבישור , דר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן