משאבי־מרפא מעולם בעלי חיים

טבלה מס ' 9 חומרי מרפא מגופם של יונקים ושימושיהם הרפואיים טבלה מס ' 10 חומרי מרפא מעולם העופות ( תרנגולת הבית ) ושימושיהם הרפואיים טבלה מס ' 11 חומרי מרפא מגוף זוחלים ושימושיהם הרפואיים טבלה מס ' 12 חומרי מרפא המופקים מיצורים ימיים או הגדלים בבתי גידול לחים * * בטבלה זו לא התייחסנו להשתייכות הטקסונומית של בעלי חיים אלא לפי בית הגידול בלבד . טבלה מס ' 13 חומרי מרפא מחסרי חוליות ושימושיהם הרפואיים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן