טבלאות סיכום: חומרי מרפא ושימושיהם הרפואיים

טבלה מס ' 6 חומרי מרפא מגוף בני אדם מתים טבלה מס ' 7 חומרי מרפא מגוף בני אדם חיים * המונח מומיה כולל גם מוצרים נוספים . ראה לעיל ערך מומיה . טבלה מס ' 8 הפרשות ונוזלים מגוף האדם ** על סוגי השתן לפי גיל מפריש השתן או משך הזמן שהשתן שהה בכלי ראה ערך שתן אדם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן