סיבות לתמורות שחלו בשימושיהם הרפואיים של הגידולים החדשים

ניתן להציע שלוש סיבות אפשריות לתמורות שחלו במרוצת הדורות בשימושיהם של הגידולים האמריקניים במחוזות החדשים שאליהם הם חדרו בעולם הישן : א . אפשר להניח שלא כל הגידולים האמריקניים חדרו לעולם הישן עם מסורות שימוש שהיו מקובלות באזורי המוצא שלהם . הנחה זו נכונה גם באשר להמשך תהליך חדירתם של הגידולים בעולם הישן עצמו במקומות שבהם לא נודעו קודם לכן . תהליך מעין זה קרה לעגבניה ( ראה לעיל ) וגם לזניה החריפים של הפלפלת ( . ( Capsicum אצל האינדיאנים הם שימשו בעיקר כתבלין יסוד במזונות , אולם עם הגעתם לאירופה במאה ה 16 הם גודלו לראשונה כצמח רפואה וכצמח נוי ורק לאחר מכן כגידול ירק . ב . ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות שחלו בתקופת הרנסנס ובראשית העת החדשה הביאו למגמה של חיפוש אחר חידושים ואופקים חדשים גם בתחום השימוש בצמחים , כך שאט אט נחשפו שימושים נוספים בצמחים , רפואיים וקולינריים כאחד . מאידך גיסא , בחלק מהמקורות הרבניים המשמרים מסורות רפואיות קדומות תהליך השינוי בשימושיהם של חומרי המרפא כמעט ואינו בא לידי ביטוי , ועל כך אעמוד בהמשך הדברים . ג . בשלהי המאה ה 15 ובמהלך המאה ה , 16 בראשית דרכם בעולם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן