תמורות שחלו בשימושיהם הרפואיים של צמחי העולם החדש

במרוצת מאות השנים האחרונות עברו גידולי העולם החדש תמורות שונות באשר לשימושיהם הקולינריים , הרפואיים והפרמקולוגיים . שינויים אלה בולטים ביחס לשתי נקודות היסטוריות : . 1 הבדלים בין השימוש בהם ביבשת האמריקנית לבין הארצות שאליהן הם חדרו בתחילה . . 2 תמורות שחלו בשימוש בהם במהלך הדורות בעולם הישן . . 1 הבדלי שימוש בין ארצות המכורה לבין המקומות החדשים מהספרות ההיסטורית הכללית ומהטקסטים הרבניים עולה כי באופן כללי קיים דמיון בין השימושים הרפואיים של הצמחים באזורי מכורתם לבין הארצות שאליהן הם הגיעו , כגון השימוש בקפה לדיכוי תחושת עייפות , השימוש בגואייקום ובטבק למחלת העגבת . ברם , לגבי חלק מהגידולים החדשים התגבשו שימושים רפואיים אחרים , או שנוספו שימושים חדשים על אלה שהיו מקובלים קודם לכן . כך , למשל , לא מצאנו לעת עתה זכר לשימוש בעולם הישן בעשן טבק לטיפול בבעיות אוזניים , כפי שהיה מקובל אצל האינדיאנים . באותו אופן הפוך – לא ידוע לנו על טיפולים בטבק בקרב אינדיאנים לזירוז לידה או להצלת חייהם של אנשים שטבעו בים או בנהר , כפי שהיה מקובל בעולם הישן . מגמות של שינוי בשימושיהם הרפואיים של הגידולים הח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן