שימושיהם הרפואיים של הגידולים החדשים

הגידולים החדשים ומוצריהם הניבו מגוון של תרופות לתחלואים שונים . הטבלה הבאה מסכמת את שימושיהם של הגידולים החדשים . המוטעית כי המחלה והטיפול בה מצויים זה לצד זה . היינו , שמקורה של העגבת מאמריקה ( הרקע לכך הוא ככל הנראה סמיכות המאורעות של גילוי אמריקה והתפשטות מגפת העגבת בשנים האחרונות של המאה ה , ( 15 וכך גם צמחי המרפא לטיפול בה , כדוגמת הגואייקום . אולם הוא סבור כי לגורמים מסחריים היה עניין בכך כדי להגביר את יבוא הגואייקום לאירופה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן